Nätstöd

Nätstöd används mellan under- och överkants armering för att få rätt distans. Längden på nätstöden är 2m och placeras oftast med ett c/c på ca 0,8m